http://europa.eu
http://www.gov.ro
http://www.inforegio.ro/ro/
http://www.fonduri-ue.ro

Mondo Profi Designe S.R.L.

Mondo Profi Designe S.R.L. este beneficiarul proiectului „Dezvoltarea și diversificarea activității societății Mondo Profi Designe S.R.L.” cod MySMIS 119378, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanțare nr. 3773/20.02.2019 a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud–Est, în calitate de Organism Intermediar.

Cod de identificare fiscală/ Cod Unic de Înregistrare: 30499620/01.08.2012

Adresa sediului social (principal și secundar), sucursale, filiale (unde este cazul): Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918, bloc 1B, etaj 7, ap. 31, jud. Buzău

Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J10/632/01.08.2012

Numele complet al reprezentantului legal/administratorilor și asociaților, cote de participare deținute: Petruța Jinga.